Bugünkü İzmir Ticaret Borsası'nın temeli, 1891 yılında Nişli Hacı Ali Efendi ve onun etrafında toplanan bir avuç tüccarın çabaları sonucu atıldı.

XIX. Yüzyıl'ın ikinci yarısında, İzmir ilinin ticaret hacminin genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti. Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken, ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksızlık ticari yaşamı olumsuz etkiliyordu. İzmir'de ticari hayatın hareketli olması nedeniyle, 1891'den önce de alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, pazarlık yapılarak çeşitli ürünlerin alım satımının gerçekleştiği mekanların olmasına karşın, bunlar modern anlamda borsa tanımı içinde değerlendirilebilecek yerler değildi. İzmir'de hukuki statüye sahip, belirli esaslar dahilinde işleyen modern bir borsa kurma tartışmaları ancak 1890'lı yılların başlarında başladı. Bu tartışmalar sürerken, Arabyan Karabet Efendi ve Nişli Hacı Ali Efendi İzmir'de ayrı ayrı borsa kurma yolunda çalışmalara başladılar. Bugünkü İzmir Ticaret Borsası'nın temeli sayılan Nişli Hacı Efendi'nin borsası 14 Aralık 1891 Pazartesi günü açıldı.

Osmanlı Devleti'nin 1886'da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi'nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İzmir'de usule aykırı iki tane borsanın kurulması üzerine Valilik harekete geçti. Hükümet, 1892 yılı Haziran ayı içinde, söz konusu borsalar konusunda karara vardı. Nişli Hacı Ali Efendi'nin binası, borsa binası olarak tercih edildi. Böylelikle, borsa konusundaki uyuşmazlık ve iki başlılık giderilmiş oldu.

Nişli Hacı Ali Efendi'nin borsası 13 Haziran 1892 Pazartesi günü, resmi törenle yeniden açıldı. Bina bir süre sonra yetersiz kalınca, borsa bugün Turizm İl Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya taşındı. 1891 yılından itibaren kuruluş sürecine giren, 1892 yılında hükümetçe tanınarak açılışı gerçekleştirilen İzmir Ticaret Borsası, resmi nizamnamesine ancak 1895 yılında kavuşabildi. Bina sıkıntısı bitmeyen Borsa kendi binasını yapmak için kolları sıvadı. Yangın yeri olan ve İkinci Kordon'da bulunan iki numaralı adadaki yaklaşık bin dokuz yüz küsur metrekarelik arsa Belediye'den tahsis edildi. Binanın temeli 25 Kasım 1926'da görkemli bir törenle atıldı. Yapımı, Tahsin Sermet Bey ve Hüseyin Mazlum tarafından gerçekleştirilen bina 11 Haziran 1928 tarihinde yönetim kurulunca teslim alındı. Binanın açılışı 23 Temmuz 1928 Pazartesi günü saat onda, binden fazla davetli ve halkın huzurunda gerçekleştirildi.

2020-01-27
YENİ / YENİ / YENİ / YENİ
AMERİKA TARIM BAKANLIĞI'NIN 09 OCAK – 16 OCAK GÜNLERİ İÇİN AÇIKLADIĞI 2019/2020 MAHSULÜ HAFTALIK İHRACAT SATIŞ RAKAMLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

UPLAND PAMUK: 390.000 BL.SATIŞ, 82.300 BL. İPTAL, NET 307.700 BL. SATIŞ YAPILMIŞTIR.

PİMA PAMUK : 20.400 BL.SATIŞ, 200 BL. İPTAL, NET 20.200 BL. SATIŞ YAPILMIŞTIR.

HAFTALIK TOPLAM YÜKLEME: 282.600 BL.UPLAND, 6.500 BL. PİMA PAMUK YÜKLEMESİ YAPILMIŞTIR.

TÜRKİYE HAFTALIK İTHALATI: NET 82.700 BL. UPLAND, 400 BL.PİMA PAMUK ALIMI YAPMIŞTIR.

TÜRKİYE'YE HAFTALIK YÜKLEME: 29.000 BL.UPLAND, 200 BL.PİMA PAMUK YÜKLEMESİ YAPILMIŞTIR.


UPLAND PAMUK SATIŞLARDA BAŞLICA ÜLKELER :
PAKİSTAN……..116.200 BL.ALIŞ…….44.000 BL.İPTAL,
TÜRKİYE…….……82.700 BL.ALIŞ, ------
VİETNAM……..….72.400 BL.ALIŞ……...3.300 BL.İPTAL,
ENDONEZYA…….33.000 BL.ALIŞ……....…200 BL.İPTAL,
ÇİN…………………..18.800 BL.ALIŞ,….....8.400 BL.İPTAL,
MISIR……..………..17.600 BL.ALIŞ, ------
BANGLADEŞ….….10.600 BL.ALIŞ, ------
TAYLAND…………....9.900 BL.ALIŞ, ------
….
HİNDİSTAN……….1.400 BL.ALIŞ,…..26.500 BL.İPTAL,
YAPMIŞTIR.

PİMA PAMUK SATIŞLARDA BAŞLICA ÜLKELER :
HİNDİSTAN.………….6.400 BL.ALIŞ, ------
ÇİN………................6.200 BL.ALIŞ……….200 BL.İPTAL,
PAKİSTAN…............2.400 BL.ALIŞ, ------
BANGLADEŞ............2.400 BL.ALIŞ, ------
VİETNAM.…………...……..900 BL.ALIŞ, ------
TÜRKİYE…………...........400 BL.ALIŞ, ------
YAPMIŞTIR.

2019/2020 MAHSULÜ TOPLAM SATIŞLARI:

……….TOPLAM SATIŞ.....SEVKEDİLEN.....YÜKLENECEK
UPLAND:12.167.138 BL.4.721.176 BL.7.445.962 BL.
PİMA....:.....408.217 BL....186.754 BL....221.463 BL.
TOPLAM:12.575.355 BL.4.907.930 BL.7.667.425 BL.2020-01-27
2019-2020 MAHSULÜ ÜLKELER BAZINDA A.B.D. İHRACAT SATIŞLARI (16.01.2020)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLAR İTİBARİ İLE, DÜNYA STOK-EKİLİŞ-ÜRETİM-TÜKETİM VERİLERİ (OCAK 2020)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLAR İTİBARİ İLE, ÜLKELER BAZINDA,DÜNYA LİF PAMUK TÜKETİMİ (OCAK 2020)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLAR İTİBARİ İLE,ÜLKELER BAZINDA DÜNYA LİF PAMUK ÜRETİMİ
(OCAK 2020)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLAR İTİBARİ İLE,ÜLKELER BAZINDA DÜNYA LİF PAMUK VERİMİ
(OCAK 2020)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLAR İTİBARİ İLE,ÜLKELER BAZINDA DÜNYA PAMUK EKİM ALANLARI (OCAK 2020)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLAR BAZINDA DÜNYA PAMUK ARZ-TALEP TABLOSU -ARALIK-OCAK-2019-2020

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
ÜLKELER BAZINDA İHRACAT-İTHALAT-OCAK-2019-2020

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
ÜLKELER BAZINDA PAMUK ÜRETİMİ-TÜKETİMİ
OCAK-2018-2019/ 2019-2020

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
YILLARA GÖRE AYLIK BAZDA KARŞILAŞTIRMALI LİVERPOOL A , MEMPHİS , EGE PAMUK FİYATLARI-ARALIK-2019

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
Amerika Tarım Bakanlığı'nın 2019-2020 sezonu için yayınlamış olduğu Ocak Ay'ı tahmini Arz-Talep raporu özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Üretimi, 26.231 bin ton'a düşmüştür. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre 137 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Tüketimi, 26.175 bin ton'a düşmüştür. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre 11 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İthalatı, 9.544 bin ton'a düşmüştür. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre 119 bin ton eksilmiştir.),

Dünya İhracatı, 9.547 bin ton'a düşmüştür. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre 120 bin ton eksilmiştir.),

Dünya Bitiş Stokları, 17.329 bin ton'a düşmüştür. (Aralık Ay'ı tahminlerine göre 159 bin ton eksilmiştir.)2020-01-27
"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın yürürlüğü konulmasını teminen alınan Cumhurbaşkanı Kararı, 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek amaçlarıyla yayınlanan söz konusu Karara göre;

Havza Bazlı Fark Ödemesi Kütlü Pamuk'ta Kg başına 80 krş. olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, anılan Karar kapsamında mazot ve gübre destekleme ödemeleri de belirlenmiştir. Buna göre Çeltik, Kütlü Pamuk'ta dekara Mazot desteği 62 TL, Gübre desteği 4 TL ; Zeytin'de Mazot desteği 15 TL, Gübre desteği 4 TL olarak belirlenmiştir.

2019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR LİNKİ EKTEDİR;
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf


2020-01-27
İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Borsası işbirliğinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünce gerçekleştirilen 2019-2020 Pamuk Sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmaları sonucunda oluşturulan “Rekolte Tahmin Tablosu" ektedir;

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2020-01-27
24 Ocak 2020 NewYork kapanışta,

Mart vade...….....69.40 c/lb (-0,63),

Mayıs vade.........70.20 c/lb (-0.55),

Aralık vade.........71.12 c/lb (-0.47),

olarak gerçekleşmiştir.  | ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | İZMİR PAMUK BORSASI | HABERLER | İLETİŞİM |
  Copyright 2003 All Rights Reserved | Tüm Hakları Saklıdır
Designed By GNOFT ARTWARE
05:32:31