Bugünkü İzmir Ticaret Borsası'nın temeli, 1891 yılında Nişli Hacı Ali Efendi ve onun etrafında toplanan bir avuç tüccarın çabaları sonucu atıldı.

XIX. Yüzyıl'ın ikinci yarısında, İzmir ilinin ticaret hacminin genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti. Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken, ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksızlık ticari yaşamı olumsuz etkiliyordu. İzmir'de ticari hayatın hareketli olması nedeniyle, 1891'den önce de alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, pazarlık yapılarak çeşitli ürünlerin alım satımının gerçekleştiği mekanların olmasına karşın, bunlar modern anlamda borsa tanımı içinde değerlendirilebilecek yerler değildi. İzmir'de hukuki statüye sahip, belirli esaslar dahilinde işleyen modern bir borsa kurma tartışmaları ancak 1890'lı yılların başlarında başladı. Bu tartışmalar sürerken, Arabyan Karabet Efendi ve Nişli Hacı Ali Efendi İzmir'de ayrı ayrı borsa kurma yolunda çalışmalara başladılar. Bugünkü İzmir Ticaret Borsası'nın temeli sayılan Nişli Hacı Efendi'nin borsası 14 Aralık 1891 Pazartesi günü açıldı.

Osmanlı Devleti'nin 1886'da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi'nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İzmir'de usule aykırı iki tane borsanın kurulması üzerine Valilik harekete geçti. Hükümet, 1892 yılı Haziran ayı içinde, söz konusu borsalar konusunda karara vardı. Nişli Hacı Ali Efendi'nin binası, borsa binası olarak tercih edildi. Böylelikle, borsa konusundaki uyuşmazlık ve iki başlılık giderilmiş oldu.

Nişli Hacı Ali Efendi'nin borsası 13 Haziran 1892 Pazartesi günü, resmi törenle yeniden açıldı. Bina bir süre sonra yetersiz kalınca, borsa bugün Turizm İl Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya taşındı. 1891 yılından itibaren kuruluş sürecine giren, 1892 yılında hükümetçe tanınarak açılışı gerçekleştirilen İzmir Ticaret Borsası, resmi nizamnamesine ancak 1895 yılında kavuşabildi. Bina sıkıntısı bitmeyen Borsa kendi binasını yapmak için kolları sıvadı. Yangın yeri olan ve İkinci Kordon'da bulunan iki numaralı adadaki yaklaşık bin dokuz yüz küsur metrekarelik arsa Belediye'den tahsis edildi. Binanın temeli 25 Kasım 1926'da görkemli bir törenle atıldı. Yapımı, Tahsin Sermet Bey ve Hüseyin Mazlum tarafından gerçekleştirilen bina 11 Haziran 1928 tarihinde yönetim kurulunca teslim alındı. Binanın açılışı 23 Temmuz 1928 Pazartesi günü saat onda, binden fazla davetli ve halkın huzurunda gerçekleştirildi.

2018-05-21
2017-2018 MAHSULÜ ÜLKELER BAZINDA A.B.D. İHRACAT SATIŞLARI (17.05.2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YENİ / YENİ / YENİ / YENİ
AMERİKA TARIM BAKANLIĞI'NIN 03 - 10 MAYIS GÜNLERİ İÇİN AÇIKLADIĞI 2017 / 2018 MAHSULÜ
HAFTALIK İHRACAT SATIŞ RAKAMLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

UPLAND PAMUK: 188.300 BL.SATIŞ, 35.000 BL. İPTAL, NET 153.300 BL.SATIŞ YAPILMIŞTIR.

PİMA PAMUK : NET 2.100 BL.SATIŞ YAPILMIŞTIR.

HAFTALIK TOPLAM YÜKLEME: 422.700 BL.UPLAND, 11.700 BL.PİMA PAMUK YÜKLEMESİ YAPILMIŞTIR.

TÜRKİYE HAFTALIK İTHALATI: 14.100 BL. ALIŞ, 500 BL. İPTAL, NET 13.600 BL. UPLAND PAMUK ALIMI YAPMIŞTIR.

TÜRKİYE'YE HAFTALIK YÜKLEME: 67.500 BL.UPLAND, 100 BL. PİMA PAMUK YÜKLEMESİ YAPILMIŞTIR.


UPLAND PAMUK SATIŞLARDA BAŞLICA ÜLKELER :
VİETNAM………..61.600 BL.ALIŞ, -----
ÇİN………………….36.400 BL.ALIŞ…… 17.700 BL.İPTAL,
ENDONEZYA…..19.300 BL.ALIŞ ----
PAKİSTAN………14.800 BL.ALIŞ…..…..1.600 BL.İPTAL,
TÜRKİYE…….....14.100 BL.ALIŞ…………..500 BL.İPTAL,
TAYVAN…………..11.800 BL.ALIŞ…..…..1.200 BL.İPTAL,
KORE….………....10.600 BL.ALIŞ…..……...300 BL.İPTAL,
MEKSİKA…………..7.000 BL.ALIŞ -----
HİNDİSTAN……...6.400 BL.ALIŞ…….....4.700 BL.İPTAL,

YAPMIŞTIR.

PİMA PAMUK SATIŞLARDA BAŞLICA ÜLKELER :
ÇİN………….……..……900 BL.ALIŞ, -----
BANGLADEŞ………..400 BL.ALIŞ, -----
HİNDİSTAN………….300 BL.ALIŞ, -----
BAHREYN….…….……300 BL.ALIŞ, -----
YAPMIŞTIR.

2017/2018 MAHSULÜ TOPLAM SATIŞLARI:

TOPLAM SATIŞ SEVKEDİLEN YÜKLENECEK
UPLAND:16.190.781 BL.10.618.179 BL.5.572.602 BL.
PİMA....:.....590.799 BL.....474.977 BL....115.822 BL.
TOPLAM:16.781.580 BL.11.093.156 BL.5.688.424 BL.2018-05-21
ÜLKELER BAZINDA PAMUK ÜRETİMİ-TÜKETİMİ
2017-2018 KAPANIŞ-MAYIS-2018-2019

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
ÜLKELER BAZINDA İHRACAT-İTHALAT-MAYIS-2018-2019

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YILLAR BAZINDA DÜNYA PAMUK ARZ-TALEP TABLOSU -2017-18 KAPANIŞ-2018-2019-MAYIS

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
Amerika Tarım Bakanlığı'nın, TÜRKİYE raporu özeti aşağıda sunulmuştur.

TÜRKİYE 2018-2019 SEZONU TAHMİNLERİ:

...................2017-2018 sezonu...2018-2019 sezonu
Ekim alanı.......:....470 bin hektar.........520 bin hektar
Üretim............:....871 bin ton..............936 bin ton
Tüketim..........:..1.568 bin ton...........1.611 bin ton
İthalat............:.....860 bin ton..............784 bin ton2018-05-21
Amerika Tarım Bakanlığı'nın,2017-2018 sezonu kapanış rakamları ile 2018-2019 sezonu
başlangıç için yayınlamış olduğu, tahmini Arz-Talep raporu özeti, aşağıda sunulmuştur.

2017-2018 sezonu kapanış rakamları ;

Dünya Başlangıç Stokları...:18.924 bin ton,
Dünya Üretimi..................:26.657 bin ton,
Dünya Tüketimi................:26.289 bin ton,
Dünya İthalatı..................:..8.541 bin ton,
Dünya İhracatı.................:..8.575 bin ton,
Dünya Bitiş Stokları..........:19.205 bin ton.

2018-2019 sezonu Mayıs Ay'ı tahminleri ;

Dünya Başlangıç Stokları...:19.205 bin ton,
Dünya Üretimi..................:26.386 bin ton,
Dünya Tüketimi................:27.311 bin ton,
Dünya İthalatı..................:..8.954 bin ton,
Dünya İhracatı.................:..8.952 bin ton,
Dünya Bitiş Stokları:.........:18.234 bin ton olacağı tahmininde bulunulmuştur.2018-05-21
YILLAR İTİBARİ İLE, DÜNYA STOK-EKİLİŞ-ÜRETİM-TÜKETİM VERİLERİ (NİSAN 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YILLAR İTİBARİ İLE, ÜLKELER BAZINDA,DÜNYA LİF PAMUK TÜKETİMİ (NİSAN 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YILLAR İTİBARİ İLE,ÜLKELER BAZINDA DÜNYA LİF PAMUK ÜRETİMİ (NİSAN 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YILLAR İTİBARİ İLE, ÜLKELER BAZINDA DÜNYA LİF PAMUK VERİMLERİ (NİSAN 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YILLAR İTİBARİ İLE,ÜLKELER BAZINDA DÜNYA PAMUK EKİM ALANLARI (NİSAN 2018)

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
YILLARA GÖRE AYLIK BAZDA KARŞILAŞTIRMALI LİVERPOOL A , MEMPHİS , EGE PAMUK FİYATLARI-ŞUBAT-2018

Ekli Dosyayı Görmek İçin Tıklayın
2018-05-21
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 26 Şubat 2018 tarih 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
◾ Alan bazlı olarak dekarda; Pamuğa 40 TL mazot, 4 TL gübre; Patatese 19 TL mazot, 4 TL gübre; yağlık ayçiçeği ve dane mısıra 19 TL mazot, 4 TL gübre; yem bitkilerine 10 TL mazot, 4 TL gübre desteği,
◾ İyi tarım uygulamaları olarak dekara; süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilere bireysel için 100 TL, grup için 50 TL destek,
◾ Havza bazlı fark ödemesi desteği olarak dekarda; yağlık ayçiçeğine 40 Kr, kütlü pamuğa 80 Kr, dane mısıra 3 Kr, zeytinyağına 80 Kr destek,
◾ Hayvancılık desteği olarak dekarda; çok yıllık yem bitkilerine yıllık 90 TL, tek yıllık yem bitkilerine 60TL, silajlık mısıra 100 TL,

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
/2018/02/20180226.htm&main=
http://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2018/02/20180226.htm2018-05-21
18 Mayıs NewYork kapanışta,

Temmuz vade.......86.55 c/lb (+1,52),

Mart vade............83.82 c/lb (+0,79),

Mayıs vade...........82.43 c/lb (+0,98),

olarak gerçekleşmiştir.


  | ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | İZMİR PAMUK BORSASI | HABERLER | İLETİŞİM |
  Copyright 2003 All Rights Reserved | Tüm Hakları Saklıdır
Designed By GNOFT ARTWARE
01:05:18